=akce=

Kalendář všech akcí, které se letos uskuteční ve skanzenu Solvayovy lomy.

12. KVĚTNA 2018  SKANZEN S NETOPÝRY

Od 11 hodin až do odpoledne povídání o netopýrech s živými ochočenými netopýry, netopýří dílnička pro děti, netopýří poradna. Výstava fotografií o netopýrech.
9. ČERVNA 2018  XV. ROTUJÍCÍ SETRVAČNÍKY

Již 15. setkání každoročně přiláká bezmála stovku vystavovatelů, kteří prezentují své historické stroje se setrvačníky. Jedná se zejména o stabilní motory pro pohon zařízení v průmyslu a zemědělství, dále parní stroje od modelu až po parní válec a nemohou chybět ani historické traktory a další historická kolová technika. Součástí akce bude i předvádění této techniky v chodu. Začátek akce předpokládáme po desáté hodině, záleží to samozřejmě na příjezdu vystavovatelů s technikou, a bude probíhat po celou sobotu. Poznejte krásu starých strojů!

V případě Vašeho zájmu o stánkový prodej (občerstvení, suvenýry atd.) kontaktujte prosím Společnost Barbora z.s. na e-mailové adrese spol.barbora@seznam.cz a specifikujte jaký druh zboží nebo služeb jste schopni během této akce provozovat. V případě kladného vyřízení Vašeho požadavku Vám bude zaslán oficiální formulář s potvrzením prodejního místa, kterým se prokážete při vjezdu na přístupové komunikaci. Bez tohoto potvrzení nebudete do areálu skanzenu vpuštěni! Uvnitř vlastního areálu Vám bude pořadatelem ze Společnosti Barbora z.s. určeno místo k postavení stánku. Pořadatel si plně vyhrazuje právo na určení místa vzhledem k povaze a charakteru akce. Děkujeme za pochopení.

4. SRPNA 2018  100 LET OD ZAHÁJHENÍ TĚŽBY, 20 LET SKANZENU

V roce 2018 to bude na rok přesně 100 let od zahájení těžby v našem lomu a zároveň 20 let provozu skanzenu. Hlavní oslavy tohoto jubilea proběhnou první srpnovou sobotu. Program zatím připravujeme.
27. ŘÍJNA 2018  UKONČENÍ SEZÓNY 2018

Slavnostní ukončení sezóny, aneb den s dráhou. Při této příležitosti bude uspořádáno několik spanilých jízd všeho, co má kola a je schopno pohybu. Stejně jako v minulých letech bude k vidění v akci i další nekolejová technika. V neděli 28.10. bude v provozu pouze vlak.

Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu